I. seminář Akademie Cesty Síly

K prvnímu výročí Akademie Cesty Síly (1. května 2012) jsme zahájili novou éru společných seminářů.
Hlavní myšlenkou Akademie je navzájem si pomáhat s rozvojem a obohacovat se v rozličných oblastech, kterým se člověk běžně nevěnuje, ale které jsou přesto pro život užitečné. Každý člen a členka Akademie píše projekty na témata, v nichž se orientuje, ve kterých je takříkajíc „doma“. Skrze projekty pak učí druhé a zároveň se od druhých učí v oblastech, které pro ni/něj nejsou tolik známé.
Studovat v Akademii znamená dávat i přijímat, jít cestou soběstačnosti a samostatnosti. A zatímco studium projektů je založené na domácím cvičení, přípravě, četbě a on-line komunikaci, semináře představují prostor pro společné setkávání a společný trénink praktických dovedností.

První seminář se konal začátkem května v poklidné přírodě Moravského krasu u Brna. Lesy šeptaly tichem, vítr si pohrával s korunami stromů a jarní slunce nás hřejivě objímalo, předávajíc nám svou vitální energii. A nikdo neodešel s prázdnou:
Toruk nám skrze protahovací a posilovací cvičení ukázal, že si naše tělo – náš „prostředek“ k naplňujícímu a plnohodnotnému životu, stejně jako ke všem činům – zaslouží větší pozornost. Saezar nám pak předvedl, jak je tato důmyslná „schránka“ ve skutečnosti zranitelná a naučil nás, jak reagovat v případě fyzického napadení. Na tuto zkušenost pak navázal Cor, aby nám vysvětlil, jak zneškodnit střelnou zbraň, a následně nám předal základy obranné střelby.
Saezar pak zdůraznil důležitost mezilidské komunikace a zároveň dal všem příležitost přemýšlet i hovořit o Jediismu a jeho často mylně pochopených stránkách. Coran zase představil obsah své promyšlené lékárničky, která by se mohla stát součástí výbavy každé/ho Jedi, jež chce dokázat pomoct lidem v nouzi.
U hřejivého krbu nás Morell zasvětila do tajů a možností Tarotu a s Chardrim jsme znovu rozmlouvali o Jediismu.
Dalšího dne jsme se společně proběhli a vypravili poznávat přírodní zázraky vápencového krasu, jeho hluboké jeskyně, nespoutané řeky, strmá propadání, hrdé skály a starobylé zdi hradu. Chardri nás seznámil s léčivými bylinami, které v přírodě kolem nás rostly a popsal jejich prospěšné účinky na lidský organismus. Díky Corovi jsme se zase na zelených pláních s širokým rozhledem do krajiny zdokonalili v práci s buzolou a seznámili s azimutem. Seminář zakončila poklidná Morellina vizualizace, která nás zavedla do rozkvetlé zahrady Chrámu Jediů. Rozloučili jsme se v přátelství a pochvalách společně stráveného času. A jelikož máme v plánu semináře organizovat každý čtvrtrok, další příležitost ke společnému sebezdokonalování nás čeká koncem léta…

A pokud chcete vidět, jak nám na semináři bylo, zavítejte do naší galerie.

Historie

Starší příspěvky naleznete v historii.