Přihlášení


Registrace...

Akademie Cesty Síly (ukončena)

Činnost Akademie byla ukončena 1.5.2020.
Následující text slouží pouze jako archiv.

Hlavním projektem Společenství cesty Síly je Akademie Cesty Síly:

1. Co je smyslem Akademie?

Akademie Cesty Síly vznikla, aby pomáhala Jediům rozvíjet dovednosti, schopnosti a vědomosti, které jsou užitečné na cestě Jediismu. Akademie vede Jedie k uvědomění, prohloubení vnímání a sebepoznání, posílení, nezávislosti, soběstačnosti, bezpečnosti, lepší fyzické kondici, zdraví a umožňuje lépe pomáhat druhým a zlepšovat okolí, v němž Jedi žije. Věříme, že kvalitní informace a zkušenosti jsou jedním z nejcennějších přínosů pro každého člověka a Akademie je proto "knihovnou činu", kde se mohou úplné a smysluplné vědomosti shromažďovat.

Akademie stojí na principu vzájemného učení obohacování se a na společném rozvoji. V Akademii jsou všichni zároveň žáci i učitelé a každý je roven každému.

2. Co a jak se v Akademii studuje?

Akademie je založená na studiu zvolených písemných projektů a zejména na jejich praktickém trénování.

Projekty jsou rozlišeny na primární a sekundární. Primární projekty se zabývají takovými tématy, která jsou považována z hlediska Jediismu za základní. Sekundární projekty obsahují spíše doplňující témata, která se mohou Jedi/mu hodit, být k užitku.

Primární projekty lze dále rozdělit do těchto sedmi oblastí:

I. Tělesný rozvoj
II. Sebeobrana
III. Zdravověda
IV. Teorie Jediismu
V. Komunikace
VI. Meditace
VII. Duševní rozvoj

Každou z těchto oblastí naplňuje přinejmenším jeden z projektů. Zde je úplný seznam všeho, čemu se v rámci Akademie věnujeme:

I. Tělesný rozvoj

1. Posilování a strečink (především pro tělesné zdraví, např. Pět Tibeťanů, rozvoj tělesného jádra a jiné)
2. Běh (pro udržování kondice)

II. Sebeobrana

3. Základy reálné sebeobrany (zejména stylu Krav Maga)
4. Obranná střelba (s pistolí)

III. Zdravověda

5. První pomoc (včetně vybavení osobní lékárničky a dovednosti jejího použití)

IV. Teorie Jediismu

6. Moderované diskuse na zvolené téma týkající se Jediismu

V. Komunikace

7. Základní komunikační dovednosti (zlepšující vystupování, vyjadřování, řešení konfliktů atd.)

VI. Meditace

8. Meditační a relaxační techniky (např. Zazen, Jóga)

VII. Duševní rozvoj

9. Osobní růst (např. boj s prokratistinací)

Sekundární projekty

a) Léčivé rostliny (rozpoznání, účinky, sběr, skladování, včetně návodů na výrobu sirupů, olejů apod.)
b) Zdravá strava (jak si vybrat vhodný jídelníček a čemu se naopak lépe vyvarovat)
c) Přežití v přírodě (včetně potřebného vybavení a dovednosti jeho použití)
d) Orientace v přírodě (práce s mapami a kompasem)
e) Japonský šerm (Iaidó)
f) Tradiční lukostřelba

3. Jak vypadá studium v Akademii?

Studují se písemné projekty a vždy jednou za čtvrt roku probíhají společné semináře, které tyto projekty prakticky rozvíjejí.

Každý projekt je rozdělený do několika kruhů. Zpočátku má Jedi přístup k prvním kruhům zvolených projektů. Jakmile splní test vážící se k prvnímu kruhu některého projektu, je mu/jí „odemčen“ druhý kruh tohoto projektu, atd.

Čím je kruh vyšší, tím detailnější, hlubší a pokročilejší informace obsahuje a tím více sahá nad rámec základního vědění. První tři kruhy představují to nejzásadnější z projektů a další tyto vědomosti rozšiřují.
Sedm oblastí projektů představuje ty směry rozvoje, které považujeme za základ pro každého Jediho/každou Jedi; jinak řečeno, přinejmenším v těchto sedmi oblastech by se každý/á Jedi měl/a podle nás rozvíjet. Protože je však pro jednotlivce poměrně náročné být takto všestranný, existuje Akademie, kde všichni sdílíme to, na co se v životě primárně soustředíme a tak společně pozvedáme kolektivního ducha. Naším ideálem je pak skutečně univerzální člověk, Rytíř/ka Jedi, který/á, díky svým rozvinutým schopnostem a širokým vědomostem budou moci nejen zkvalitňovat vlastní život, ale také své okolí a životy druhých.

Testování probíhá buďto online, nebo osobně na některém z pořádaných seminářů. Podmínky testování se liší projekt od projektu, ale uvedeny jsou rovněž před každým projektem, aby každý věděl, co se po něm/ní bude chtít. Všechny projekty jsou psány v češtině, nebo ve slovenštině. Jejich rozsah se pohybuje od 5 do 30 stran na jeden kruh.

Smyslem testů není „trápit“ Jedie, ani se nad ně v žádném případě povyšovat do role učitelů či mistrů, ale pouze zajistit, aby byli opravdu připravení a potvrdit jim, zda si z projektu odnesli to důležité. Testy také samozřejmě plní motivační účel.

4. Semináře

Společnému studiu a praktickému tréninku projektů se dostává prostoru právě na seminářích. Ty probíhají zpravidla čtyřikrát do roka, pokaždé na jiném místě v České republice, jsou oznámeny dostatečně dopředu a většinou trvají tři dny (přes víkend). Všichni členové Akademie se setkají a autoři projektů vedou tematické lekce a přednášky, které rozvíjí odpovídající projekty, vysvětlují je a předvádí dovednosti, které jsou s nimi spjaté.

Pokud testování jednotlivých okruhů projektů vyžaduje praktickou zkoušku (netestuje se on-line), toto testování probíhá právě na seminářích. Každý člen/ každá členka vždy sám/sama rozhodne, kdy je připraven/a na testování. Semináře jsou volitelné, podmínkou studia v Akademii je však účastnit se alespoň dvou do roka.

5. Jaké jsou náklady studia v Akademii?

Studium v Akademii jako takové je zcela bezplatné a může být kdykoliv svobodně ukončeno, stejně jako členství ve Společenství Cesty Síly. Některé semináře a projekty však vyžadují jisté finanční výdaje, které se snažíme minimalizovat. Tyto finance mohou být:

a) Nezbytné výdaje za semináře dopravu, ubytování a různé pomůcky pro praktické lekce. Pokud si lekce vyžaduje nějaké náklady, jsou vždy plně dobrovolné a obvykle se platí kolektivně (rozdělují mezi více členů, jež projevili zájem). Je také nutné počítat s cenou dopravy na setkání a s cenou ubytování, které se ale snažíme zařídit co nejlevnější (od 150 do 300 Kč za celý seminář)

b) Výdaje za projekty. Všechny požadavky projektů: fyzické, časové, finanční (pokud je třeba v rámci projektu pořídit si určitou osobní výbavu, např. lékárničku do projektu o První pomoci) a jiné požadavky jsou vždy uvedeny před vlastním projektem, takže si Jedi může zvolit takové projekty, jejichž podmínky mu/jí vyhovují, popřípadě se s autory domluvit na přizpůsobení, či výjimce.

6. Rozhodovací proces ve Společenství Cesty Síly

O vývoji a důležitých otázkách spjatých s Akademií rozhodují všichni její členové a členky. Všechny hlasy jsou rovnocenné.

Existuje však také Rada Akademie. Ta je složená ze starších členů Společenství Cesty Síly. Její role je spravovat Akademii a činit méně důležitá rozhodnutí spjatá s vývojem Akademie, která si vyžadují rychlé řešení. Rada Akademie má také právo rozhodnout v případě, že by diskuse na určité téma dopadly nerozhodně, například opakovaným hlasováním 50:50. Ve Společenství Cesty Síly se však snažíme vést diskuse ke společnému kompromisu, který by neodporoval názorům žádné menšiny členů, protože věříme, že stav hlasování 51:49 není uspokojivý.

K důležitým rozhodnutím dochází zejména na seminářích Akademie a také na internetovém diskusním fóru Společenství, přičemž platí, že aby mohlo být kterékoliv rozhodnutí platné, musí být přítomna nejméně polovina členů a členek Akademie a nejméně polovina členů a členek Rady Akademie. V současné době je Rada Akademie tvořena těmito členy: Coran, Chardri, Saezar, Toruk, Tyelpe a Zindra.

7. Jak vstoupit do Akademie

Nejprve je třeba se alespoň stručně představit v sekci Představení členů fóra.

Poté stačí přijet na některý ze seminářů a zúčastnit se jej. Na základě této osobní zkušenosti pak vyhodnotíme vaše přijetí do Akademie.
Všechny semináře jsou veřejně vyhlašovány zde na Fóru a na stránkách Společenství.

Také nezapomeňte, že Akademie Cesty Síly je určena Jediům, přijme tedy pouze ty, kteří se ztotožnili s Jediismem a aktivně chtějí kráčet po jeho stezkách. Přečtěte si tedy prosím důkladně náš manifest.

Akademie však nevyžaduje žádné předchozí dovednosti, znalosti, ani zkušenosti s Jediismem. A ačkoliv Akademie funguje na principu vzájemného učení se, není nutné psát nebo vést projekty, pokud se tak nebudete sami cítit. Je tedy možné pouze studovat. Na druhou stranu motivujeme a inspirujeme všechny členy a členky k aktivní tvorbě, protože věříme, že každý člověk má druhým co dát. Rozhodnutí je na vás.

Pokud máte jakékoliv dotazy, něco vám není příliš jasné, neváhejte nám zde napsat. Jestliže vás Akademie zaujala a máte zájem se s námi rozvíjet, pak se s vámi rádi potkáme na některém z nadcházejících seminářů.